V.O.N. (Vrij Op Naam)

Vaakst voorkomend

Een bedrijfskavel wordt in de meeste gevallen op deze manier verkocht. V.O.N. (Vrij Op Naam) wil zeggen dat de (bijkomende) kosten van de grond voor de verkoper zijn. De verkoper is in dit geval dus de aanbieder van de bedrijfsgrond. Deze kosten zijn bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting (BTW), notariskosten en de makelaarskosten.

BTW of overdrachtsbelasting

Bij een kavel dat V.O.N. verkocht wordt, zijn de kosten voor BTW/overdrachtsbelasting voor de verkoper. De BTW is 21% en overdrachtsbelasting 6%. Wanneer het om het verkopen van een bouwterrein gaat, valt de overdracht onder BTW. Een bouwterrein betekent hier dat op het moment van overdracht de grond bestemd is om te worden bebouwd. Dit is dus in de meeste gevallen zo. In alle andere gevallen, bijvoorbeeld reeds bebouwde grond, valt het onder overdrachtsbelasting.

Notariskosten

Wanneer grond aangekocht wordt, dient er een leveringsakte opgesteld te worden door een notaris. Bij de aankoop van grond dient een leveringsakte opgesteld te worden. Dit dient gedaan te worden door een notaris. Hieronder vallen vaak ook de kadasterkosten. De notaris zorgt in dit geval voor de inschrijving bij het kadaster. In het geval van V.O.N. worden deze kosten dus tevens betaald door de verkoper van de grond.

Makelaarskosten

De makelaarskosten worden bij een kavel dat V.O.N. verkocht wordt ook betaald door de aanbieder van het kavel. Dit zijn kosten voor de begeleiding bij het aanschaffen of verkopen van de grond. Meestal is dit een percentage van de uiteindelijke (ver)koopprijs. Dit bedrag kan verschillen per makelaar.

Bouwgrondvinden

… ZORGT VOOR MEER TRANSPARANTIE IN DE MARKT

Niemand is gebaat bij een weinig transparante grondmarkt, daarom brengt Bouwgrondvinden heldere informatie.

… WEET WAAR DE KANSEN LIGGEN

Dankzij een omvangrijk en kwalitatief netwerk, marktkennis en ervaring kan Bouwgrondvinden informatie leveren waarmee concurrentievoordelen behaald worden.

… FUNGEERT ALS KATALYSATOR

Bouwgrondvinden verbindt niet alleen stakeholders rondom de verkoop van kavels, maar voegt ook waarde toe door intensieve samenwerking in de keten te initiëren.

… BIEDT EEN COMPLETE MAATWERKOPLOSSING

In samenwerking met partners binnen Van Dijk Groep biedt Bouwgrondvinden een complete maatwerkoplossing. Van het ontwerp door onze in-house architect tot het ontwikkelen en van de financiering tot de bouw: www.vandijkgroep.nl.

… IS BETROKKEN EN LEVERT

De database biedt inzicht in actueel beschikbare (brownfield)kavels en toekomstige ontwikkellocaties. Zoekvragen van opdrachtgevers zijn in goede handen. Met EXPLOT versnelt Bouwgrondvinden jouw zoektocht.

Contact

Benieuwd wat Bouwgrondvinden voor jou kan betekenen? Wij komen graag in contact.

Neem je liever zelf contact op? Dan kan natuurlijk ook.