Productie

Productie

Strategische vestigingslocaties voor productiebedrijven zijn minder makkelijk aan te duiden dan bijvoorbeeld logistieke locaties. Productiebedrijven kom je namelijk versnipperd over alle bedrijventerreinen tegen.

Als productiebedrijf is er dan ook niet één goede locatie aan te wijzen. Het is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de bedrijfsprocessen. Waar moet het heen gestuurd worden? Zijn het halffabricaten die getransporteerd moeten worden naar een ander bedrijf? Of zijn het producten die na productie direct klaar zijn om te transporteren naar bijvoorbeeld supermarkten of kledingwinkels?

Arbeidsmarkt

Productiemedewerkers is een volgend aandachtspunt bij het zoeken naar een geschikte locatie. Is er genoeg personeel aanwezig in de regio? Voor deze medewerkers is het tevens van belang dat er een goede woon-werk verbinding is. Als werkgever kunt u er slechts voor zorgen dat de bedrijfslocatie voor het personeel op zoveel mogelijk manieren goed te bereiken is.

Milieucategorie

Productie gaat vaak gepaard met een hogere milieucategorie. Het is dus raadzaam om vooraf te onderzoeken wat de maximaal toegestane milieucategorie is. Dit vindt u vaak terug in het bestemmingsplan.

Industrieclusters

In Nederland zijn er verschillende industrieclusters te vinden. Tevens zijn er branche specifieke clusters te vinden waar productie in een specifiek gebied plaatsvindt, zoals industriecluster Chemelot.

Industriecluster Chemelot

Het industriecluster Chemelot is gelegen in Zuid Limburg rondom het kruispunt van de A2 en de A76. Chemelot draait volledig om chemische industrie. Het ontwikkelt zich tevens steeds meer naar een campus voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. Dit industriecluster werkt volgens strenge veiligheidseisen. Het terrein heeft tevens een multimodale ontsluiting. Het terrein is bijvoorbeeld goed bereikbaar per spoor, weg, pijpleiding en vliegveld. Op dit moment zijn er zo’n 60 fabrieken gevestigd en in totaal zo’n 150 bedrijven.

Industriecluster Noord Nederland

Dit industriecluster is gelegen in het gebied van Eemshaven tot Emmen. Het is een ambitieus industriecluster met een diversiteit aan branches. Zo zijn er twee chemieclusters en twee zeehavens en is er industrie gevestigd met als specialisme basis- en polymeerchemie, food, recycling, agro, grootschalige energieopwekking en energie- en offshore wind logistiek. De ambitie is om in 2030 tot de meest duurzame industriegebieden in Europa te behoren. Waar dit industriecluster zich dan ook op focust is het bieden van groene vestigingslocaties.

Industriecluster Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied is één van de oudste economische pijlers van Nederland. Ook het Noordzeekanaalgebied heeft een duidelijke duurzame ambitie. Zo willen zij in 2030 de uitstoot van CO2 hebben gehalveerd. De industrie in het Noordzeekanaalgebied is erg divers; hier zijn diverse soorten bedrijven gevestigd.

Industriecluster Rotterdam/Moerdijk

Ook industriecluster Rotterdam/Moerdijk wil zich inzetten voor een duurzamere industrie, mede door het Nederlandse energieakkoord en het klimaatakkoord in Parijs. Het terrein is verdeeld over vijf deelgebieden. Hierbinnen vallen Industrial Park; voor chemische en industriële bedrijven, Ecopark; voor energie gerelateerde bedrijven, Seaport; voor watergebonden bedrijven, Distriboulevard & Tradepark; voor logistieke bedrijven en Servicepoint; voor dienstverlenende bedrijven. Het industriecluster biedt circa 54.000 arbeidsplaatsen. Industriecluster Rotterdam/Moerdijk is een samenwerking van o.a. het Havenbedrijf Rotterdam, het Havenschap Moerdijk, gemeentes, provincies en het rijk.

Industriecluster Zeeland

Zeeland heeft één van de grootste chemische clusters in Noordwest-Europa. Dit is gelegen in de kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Dit is mede te danken aan de goede ligging aan de Noordzee en de goede infrastructuur in Zeeland; zowel per weg, spoor en water (Zeeland Seaports) zijn er mogelijkheden.

Bouwgrondvinden

… ZORGT VOOR MEER TRANSPARANTIE IN DE MARKT

Niemand is gebaat bij een weinig transparante grondmarkt, daarom brengt Bouwgrondvinden heldere informatie.

… WEET WAAR DE KANSEN LIGGEN

Dankzij een omvangrijk en kwalitatief netwerk, marktkennis en ervaring kan Bouwgrondvinden informatie leveren waarmee concurrentievoordelen behaald worden.

… FUNGEERT ALS KATALYSATOR

Bouwgrondvinden verbindt niet alleen stakeholders rondom de verkoop van kavels, maar voegt ook waarde toe door intensieve samenwerking in de keten te initiëren.

… BIEDT EEN COMPLETE MAATWERKOPLOSSING

In samenwerking met partners binnen Van Dijk Groep biedt Bouwgrondvinden een complete maatwerkoplossing. Van het ontwerp door onze in-house architect tot het ontwikkelen en van de financiering tot de bouw: www.vandijkgroep.nl.

… IS BETROKKEN EN LEVERT

De database biedt inzicht in actueel beschikbare (brownfield)kavels en toekomstige ontwikkellocaties. Zoekvragen van opdrachtgevers zijn in goede handen. Met EXPLOT versnelt Bouwgrondvinden jouw zoektocht.

Contact

Benieuwd wat Bouwgrondvinden voor jou kan betekenen? Wij komen graag in contact.

Neem je liever zelf contact op? Dan kan natuurlijk ook.