Actueel

PANIEK OM PAS: Wat is het eigenlijk en hoe moet het nu verder?

Terug naar het overzicht
Gepubliceerd op 26 augustus 2019

Leestijd: 2-3 minuten

De afgelopen weken worden we geconfronteerd met het uitstellen of intrekken van vergunningen in relatie tot de zogenaamde PAS-Regeling (Programma Aanpak Stikstof). In vrijwel ieder gesprek dat ik vorige week heb gevoerd kwam dit onderwerp ter sprake, maar voor velen blijkt onbekend wat dit programma inhoudt en welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft op (lopende) vergunningsaanvragen. Om die reden is bouwgrondvinden.nl met dit onderwerp aan de slag gegaan en leggen we hieronder kort uit wat de problematiek rondom dit onderwerp inhoudt.

PAS (PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF)

Het PAS is opgesteld om te voldoen aan artikel 6 van de Europese Habitatrichtlijn. Dat artikel stelt dat alle Europese landen verplicht zijn om maatregelen te nemen om de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden te behouden en te herstellen. Het PAS-beleid heeft als doel om de hoeveelheid stikstof te verminderen en de natuur te versterken, maar dan wel op een manier waarbij de economische ontwikkeling zo min mogelijk in de weg wordt gestaan. Dit beleid maakt het mogelijk om te blijven bouwen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat klinkt als een goede harmonie; zowel een gezonde natuur als economie. En als iets te mooi is om waar te zijn dan is dat meestal ook zo.

Want..

Door middel van een AERIUS berekening kon tot voor kort bepaald worden hoeveel uitstoot en neerslag van stikstof er door een (bouw)activiteit wordt veroorzaakt in de toekomst. Zodra de uitkomst onder de grenswaarden uitkomt duidt dat op een daling van stikstof en werd er voldaan aan de richtlijn. Hiermee was de vergunning ‘PAS-proof’.

En bij die hypothetische benadering wringt nu dus de schoen. Op papier wordt aangetoond dat de hoeveelheid stikstof gaat dalen en de praktijk wijst het tegenovergestelde uit; volgens metingen van het RIVM is de hoeveelheid stikstof sinds de ingang van de regeling juist toegenomen.

Om die reden heeft de Raad van State op 29 mei jongstleden het PAS onverbindend verklaard. Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen niet langer verleend worden op basis van het huidige Programma Aanpak Stikstof. Dat zorgt voor een hoop onzekerheid over het afgeven van vergunningen en bemoeilijkt ook het vergunnen van onder andere bedrijventerreinen.

Door de uitspraak van de Raad van State zijn gemeenten steeds voorzichtiger en kritischer bij het afgeven van (bouw)vergunningen. Dat heeft een grote impact op een groot aantal bouwprojecten en -plannen en zorgt voor veel onrust in de bouwsector. Tot op heden is nog onduidelijk hoe het nieuwe vergunningensysteem voor stikstof uitstotende activiteiten eruit moet komen te zien. Vooralsnog wordt 1 oktober 2019 genoemd als datum waarop er een oplossing wordt gepresenteerd, maar een nieuw degelijk systeem zal niet binnen een mum van tijd ontwikkeld kunnen worden. Sectoren en overheden pleiten dan ook voor een noodwetgeving om de vergunningverlening op gang te helpen. We blijven dit item dan ook op de voet volgen en zullen u hierover van updates blijven voorzien.

Bent u op zoek naar een bedrijfskavel waar wél gebouwd kan worden, laat het ons weten. Bouwgrondvinden.nl heeft namelijk zicht op kavels/terreinen waar de PAS problematiek geen belemmering vormt.

Bronnen:
– https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/stikstofbeleid-moet-bijdragen-aan-herstel-van-de-natuur
– https://www.aerius.nl/nl/nieuws/aerius-meest-actuele-rekeninstrument
– https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=1
– https://www.destentor.nl/zwolle/paniek-over-pas-maar-wat-is-programma-aanpak-stikstof-nu-eigenlijk~a7ddea88/?referrer=https://www.google.com/
– Eindhovens Dagblad

Auteur: Martijn van Deursen

Contact

Benieuwd wat Bouwgrondvinden voor jou kan betekenen? Wij komen graag in contact.

Neem je liever zelf contact op? Dat kan natuurlijk ook.