Milieucategorieën

Belasting

Met een milieucategorie wordt de mate van belasting op het milieu aangeduid. Bedrijventerreinen geven vaak een bepaalde milieucategorie aan, wat wil zeggen dat er op dat bedrijventerrein zich alleen bedrijven binnen deze categorie mogen vestigen. Het gaat om de bedrijfsactiviteit van het betreffende bedrijf. Hierbij wordt niet alleen gelet op hoe belastend deze activiteit is voor het milieu chemisch gezien, maar er wordt tevens rekening gehouden met stank en geluidsoverlast. De milieucategorieën worden ook regelmatig gecontroleerd. Hierbij geldt: hoe hoger de milieucategorie, hoe hoger de controle. Bijvoorbeeld bij milieucategorie 4 of hoger is het verplicht een jaarlijkse controle te krijgen.

Categorieën

De verschillende milieucategorieën zijn ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In 1986 heeft deze organisatie een lijst ontwikkeld waarin vastgelegd staat wat voor bedrijf er tot welke milieucategorie behoort. We spreken van milieucategorie 1 (lichte bedrijvigheid) t/m 6 (zware industrie). Hieronder volgen een aantal voorbeelden van bedrijven in iedere categorie.

Milieucategorie 1:
Fietsenmaker, meubelzaak of caravanstalling

Milieucategorie 2:
Bouwbedrijf, houtbewerkingsbedrijf of een supermarkt

Milieucategorie 3:
Benzinetankstation, zwembad of schietvereniging

Milieucategorie 4:
Bierbrouwerij, verffabriek of tabakverwerkingsindustrie

Milieucategorie 5:
Koffiebranderij, kunstmeststoffenfabriek of elektriciteitsproductie

Milieucategorie 6:
Olieraffinaderij, kerncentrale en koolelektrodenfabriek

Bouwgrondvinden

… ZORGT VOOR MEER TRANSPARANTIE IN DE MARKT

Niemand is gebaat bij een weinig transparante grondmarkt, daarom brengt Bouwgrondvinden heldere informatie.

… WEET WAAR DE KANSEN LIGGEN

Dankzij een omvangrijk en kwalitatief netwerk, marktkennis en ervaring kan Bouwgrondvinden informatie leveren waarmee concurrentievoordelen behaald worden.

… FUNGEERT ALS KATALYSATOR

Bouwgrondvinden verbindt niet alleen stakeholders rondom de verkoop van kavels, maar voegt ook waarde toe door intensieve samenwerking in de keten te initiëren.

… BIEDT EEN COMPLETE MAATWERKOPLOSSING

In samenwerking met partners binnen Van Dijk Groep biedt Bouwgrondvinden een complete maatwerkoplossing. Van het ontwerp door onze in-house architect tot het ontwikkelen en van de financiering tot de bouw: www.vandijkgroep.nl.

… IS BETROKKEN EN LEVERT

De database biedt inzicht in actueel beschikbare (brownfield)kavels en toekomstige ontwikkellocaties. Zoekvragen van opdrachtgevers zijn in goede handen. Met EXPLOT versnelt Bouwgrondvinden jouw zoektocht.

Contact

Benieuwd wat Bouwgrondvinden voor jou kan betekenen? Wij komen graag in contact.

Neem je liever zelf contact op? Dan kan natuurlijk ook.