Kadastraal

Het kadaster

Het kadaster is een register waarin alle gegevens over percelen worden bijgehouden. Dit houdt in de registergoederen en de rechten die daarbij horen. De grenzen van een bouwkavel of perceel staan dus in het kadaster officieel vastgelegd. Kadastraal wil zeggen: het volgens het kadaster afgebakende perceel.

Taken van het kadaster

Zoals hierboven vermeld, legt het kadaster alle informatie over een bouwkavel of perceel vast. Zo wordt er vastgelegd wie de eigenaar van het kavel is, wat voor functie deze kavel heeft, waar het zich precies bevindt en wat de afmetingen zijn. Ook het recht van hypotheek, de mate van bodemverontreiniging en of er erfdienstbaarheden op het perceel gelden wordt vastgelegd.

Bouwgrondvinden

… ZORGT VOOR MEER TRANSPARANTIE IN DE MARKT

Niemand is gebaat bij een weinig transparante grondmarkt, daarom brengt Bouwgrondvinden heldere informatie.

… WEET WAAR DE KANSEN LIGGEN

Dankzij een omvangrijk en kwalitatief netwerk, marktkennis en ervaring kan Bouwgrondvinden informatie leveren waarmee concurrentievoordelen behaald worden.

… FUNGEERT ALS KATALYSATOR

Bouwgrondvinden verbindt niet alleen stakeholders rondom de verkoop van kavels, maar voegt ook waarde toe door intensieve samenwerking in de keten te initiëren.

… BIEDT EEN COMPLETE MAATWERKOPLOSSING

In samenwerking met partners binnen Van Dijk Groep biedt Bouwgrondvinden een complete maatwerkoplossing. Van het ontwerp door onze in-house architect tot het ontwikkelen en van de financiering tot de bouw: www.vandijkgroep.nl.

… IS BETROKKEN EN LEVERT

De database biedt inzicht in actueel beschikbare (brownfield)kavels en toekomstige ontwikkellocaties. Zoekvragen van opdrachtgevers zijn in goede handen. Met EXPLOT versnelt Bouwgrondvinden jouw zoektocht.

Contact

Benieuwd wat Bouwgrondvinden voor jou kan betekenen? Wij komen graag in contact.

Neem je liever zelf contact op? Dan kan natuurlijk ook.