Actueel

Bouwgrond vinden op een binnenhaven locatie: in een markt van schaarste is maatwerk essentieel

Terug naar het overzicht
Gepubliceerd op 12 april 2021

Waar de markt voor bedrijfskavels al verhit is, staat de markt voor bedrijfskavels op strategische binnenhaven locaties ‘in de fik’. Niet zo gek, als je ziet hoe weinig inland terminals Nederland telt. Het blijft natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod en kavels nabij binnenhaven zijn nu eenmaal schaars. Als je daar nog bij optelt dat in 2030 minimaal 30 procent van het wegvervoer boven de 300 kilometer zich moet verplaatsen naar andere modaliteiten, dan snap je dat dergelijke locaties alleen nog maar belangrijker en waardevoller zullen worden.

Juist bij schaarste zijn creatieve maatwerkoplossingen gewenst. Om tot dergelijke oplossingen te komen is het van belang om heel goed te begrijpen wat een havenlocatie karakteriseert, welke succesfactoren een locatie jouw bedrijf specifiek te bieden heeft en wat je bedrijf in deze fase – maar ook in de toekomst precies nodig heeft. Met de locatie-inventarisatieservice analyseert Bouwgrondvinden.nl de situatie, waardoor jij jouw droomkavel vindt.

SUCCESFACTOREN VOOR JOUW BEDRIJF

De ene inland havenlocatie is de andere niet. De kenmerken van de terminal, de locatie, de groeipotentie, de kwaliteit van de modaliteiten en de functie van de terminal in de keten zijn beslissende succesfactoren.

Kenmerken terminal

De oppervlakte van de terminal, de lengte van de kade én de mogelijkheden tot uitbreiding bepalen wat de maximumcapaciteit van een terminal is. De maximale over- en opslagcapaciteit toont het belang van de terminal en de schaalgrootte welke voor bepaalde diensten en activiteiten cruciaal is. Als er sprake is van een groot oppervlakte biedt dat mogelijkheden voor het plaatsen van een magazijn en het aanbieden van additionele services zoals bijvoorbeeld het herverpakken van goederen, aanbrengen van labels, fumigeren en het uitvoeren van kwaliteitscontroles.

Dichtbij de klant

Allereerst wil je dichtbij je klanten gelokaliseerd zijn: dan is er minimaal voor- en natransport via de weg nodig. De verladers in de logistieke zones bij de terminal moeten garanderen dat er voldoende basisvolume beschikbaar is.

Groeipotentie

Het is belangrijk dat de locatie het toelaat om initieel kosten te beperken, maar dat er wel voldoende capaciteit beschikbaar is wanneer deze goed draait. Groeipotentie is dus essentieel. Een kleine terminal zonder uitbreidingsmogelijkheden zal vanzelfsprekend geen grote bijkomende vervoersstromen aankunnen. Terwijl een kleine terminal mét uitbreidingsperspectief kostentechnisch ineens heel interessant kan zijn.

Kwaliteit van modaliteiten

Wat betreft de ligging zijn zowel de afstand tot de zeehavens als de verbinding met het hinterland belangrijk. Hiervoor zijn de aanwezigheid van autosnelwegen, grote regionale verbindingswegen en binnenvaart- en spooraansluitingen fundamenteel. Voor de binnenvaartverbindingen is de klasse van de vaarweg, maar ook de aanwezigheid van bruggen en sluizen van belang. Echter zijn niet enkel het bestaan van de verbindingen, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening en de intensiteit van het gebruik belangrijk. Voor de binnenvaart is de frequentie van de afvaarten bijvoorbeeld een relevante factor.

Functie terminal in de keten

De functie (en positie) van een terminal in de logistieke keten en het netwerk wordt steeds belangrijker. Een terminal kan op zichzelf misschien slechts een beperkte impact hebben, maar kan wel een belangrijke factor zijn voor het hele netwerk. Ook het aangeboden dienstenpakket en de complementariteit met de zeehaven worden hierin steeds belangrijker.

Locatie-inventarisatieservice

Bouwgrondvinden.nl biedt, naast de openbaar beschikbare databank, de locatie-inventarisatieservice aan om hiermee essentieel maatwerk te bieden in een markt van schaarste. Hiervoor inventariseren we samen jouw zoekvraag en analyseren we de specifieke locatiecriteria. Welke van de bovengenoemde factoren zijn voor jouw bedrijf van belang? Is het voor jouw bedrijfsproces essentieel om pal aan het water te zitten, of is het mogelijk lucratiever om je een eindje verderop te vestigen? Dit is bijvoorbeeld in het geval van productielocaties een zeer relevante vraag. Zijn er geschikte kavels op opkomende locaties waar mogelijk concurrentievoordelen behaald kunnen worden? Met de locatie-inventarisatieservice zoekt Bouwgrondvinden.nl naar de antwoorden op deze en vele andere vragen en wordt vervolgens een aantal geschikte locaties voorgesteld. En wij twijfelen er niet aan dat we met een oplossing komen waar je zelf nog niet aan gedacht had.

Contact

Benieuwd wat Bouwgrondvinden voor jou kan betekenen? Wij komen graag in contact.

Neem je liever zelf contact op? Dat kan natuurlijk ook.