Belaste levering

Voorwaarden

Bij een belaste levering wordt er BTW over de verkoopprijs van de grond berekend. Dit wordt overeengekomen tussen de koper en de verkoper van de betreffende grond. De levering van een bouwterrein is altijd belast met BTW.

Definitie bedrijventerrein

De definitie van een bedrijventerrein is in dit geval belangrijk. Wanneer kun je een ‘bedrijventerrein’ belasten? Een bedrijventerrein wordt in dit geval gezien als onbebouwde grond is die bedoeld is om te worden bebouwd met gebouw(en). Dit is bijvoorbeeld ook het geval wanneer er nog oude heipalen aanwezig zijn die niet bedoeld zijn voor de nieuwe bebouwing, er kabels of leidingen aanwezig zijn die niet bedoeld zijn voor de nieuwe bebouwing of wanneer er overeengekomen is dat de bebouwing ná levering nog gesloopt wordt.

Bouwgrondvinden

… ZORGT VOOR MEER TRANSPARANTIE IN DE MARKT

Niemand is gebaat bij een weinig transparante grondmarkt, daarom brengt Bouwgrondvinden heldere informatie.

… WEET WAAR DE KANSEN LIGGEN

Dankzij een omvangrijk en kwalitatief netwerk, marktkennis en ervaring kan Bouwgrondvinden informatie leveren waarmee concurrentievoordelen behaald worden.

… FUNGEERT ALS KATALYSATOR

Bouwgrondvinden verbindt niet alleen stakeholders rondom de verkoop van kavels, maar voegt ook waarde toe door intensieve samenwerking in de keten te initiëren.

… BIEDT EEN COMPLETE MAATWERKOPLOSSING

In samenwerking met partners binnen Van Dijk Groep biedt Bouwgrondvinden een complete maatwerkoplossing. Van het ontwerp door onze in-house architect tot het ontwikkelen en van de financiering tot de bouw: www.vandijkgroep.nl.

… IS BETROKKEN EN LEVERT

De database biedt inzicht in actueel beschikbare (brownfield)kavels en toekomstige ontwikkellocaties. Zoekvragen van opdrachtgevers zijn in goede handen. Met EXPLOT versnelt Bouwgrondvinden jouw zoektocht.

Contact

Benieuwd wat Bouwgrondvinden voor jou kan betekenen? Wij komen graag in contact.

Neem je liever zelf contact op? Dan kan natuurlijk ook.