Actueel

5 belangrijke onderwerpen waar u op moet letten bij het zoeken naar bouwgrond

Terug naar het overzicht
Gepubliceerd op 20 november 2018

Bij het bepalen van een optimale locatie komen zowel harde als zachte criteria aan bod. Doordat het bepalen van een optimale locatie maatwerk is, bestaat er geen ‘one size fits all’ oplossing. Toch kunnen we u aan de hand van diverse voorbeelden een aantal tips meegeven waarmee u rekening kunt houden indien u op zoek bent naar geschikte bouwgrond voor uw bedrijf.

1. ARBEIDPOTENTIEEL

Met andere woorden; is er voldoende geschikt personeel beschikbaar in de vestigingsregio? Iedere regio heeft zijn eigen kenmerken op het gebied van het type personeel. Is er bijvoorbeeld een Universiteit of is er een opleiding in het middenkader in het gebied gevestigd? Dit zal veel zeggen over de mate waarin u de vacatures binnen uw bedrijf kunt invullen. Een technisch bedrijf heeft ander personeel nodig dan bijvoorbeeld een tuinbouwbedrijf. Een keerzijde is echter wel dat indien er veel bedrijven uit dezelfde branche in een gebied zijn gevestigd, u waarschijnlijk in dezelfde (personeels)vijver vist.

Daarnaast is er een steeds groter tekort aan geschikt personeel in met name de sector logistiek en transport. Dit heeft als gevolg dat de strategische keuze voor een locatie steeds vaker gebaseerd wordt op de beschikbaarheid van geschikt personeel. Door de groei binnen deze sector wordt de druk op het beschikbare personeel alsmaar groter.

2. BEREIKBAARHEID/ONTSLUITING

De aantrekkelijkheid van een locatie hangt vaak ook af van de bereikbaarheid. Dit geldt zowel voor het ontvangen van leveranciers en klanten, maar zeker ook voor de bereikbaarheid voor het personeel. Wanneer bijvoorbeeld je personeel woonachtig is in de stad en op de fiets komt, is een locatie dichtbij de snelweg niet altijd benodigd, maar de aanwezigheid van openbaar vervoer of goede fietspaden des te meer. Wanneer een bedrijf actief is in de logistieke sector dan is het uit vervoersoogpunt voor de hand liggend dat het warehouse wél dicht aan de op- en afritten van een snelweg ligt.

Ook dient er rekening gehouden te worden met de mogelijkheid tot het aanleggen van parkeerplaatsen. Komt er veel personeel met de auto? Of komen er dagelijks veel bezoekers of klanten over de vloer? Houd er dan rekening mee dat er genoeg parkeerruimte is of gerealiseerd kan worden op het eigen terrein.

3. AFZETMARKT

Eén van de aspecten die onderzocht worden bij een locatiestudie zijn de afstanden van en naar leveranciers en afnemers. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de logistieke hubs die we rondom de periferie van de steden zien ontstaan om de consument zo snel mogelijk te kunnen beleveren. Door de steeds sneller groeiende online markt is het voor veel bedrijven gunstig om dichtbij de stad, oftewel afzetmarkt, te vestigen.

4. ZICHTLOCATIE

Over het algemeen zijn zichtlocaties vaak duurdere locaties, maar zodra de zichtbaarheid belangrijk is voor uw onderneming dan is het een overweging om te kiezen voor een zichtlocatie. Dit kan interessant zijn voor bedrijven die vanuit een marketingstrategie een bepaalde boodschap willen uitdragen aan voorbijgangers. Dit is echter niet voor ieder bedrijf gewenst of noodzakelijk. Het is dus goed om vooraf uit te zoeken wat een zichtlocatie u oplevert.

5. THEMATISERING

Steeds meer bedrijventerreinen richten zich op specifieke thema’s. Voor bedrijven kan het een belangrijk criterium zijn om aan te sluiten bij branchegenoten. Dit zien we voornamelijk bij de sectoren Agri Food, Logistiek, Industrie, Tech en Life Sciences.

Naast het aansluiten bij branchegenoten kijken bedrijven ook naar andere gemeenschappelijke thema’s. Duurzaamheid is hier een goed voorbeeld van. Wanneer duurzaamheid voor uw bedrijf een belangrijk onderwerp is, kan het een strategisch criterium zijn om hierop uw locatiekeuze aan te passen.

Naast krachten bundelen en een positief imago kan het uiteindelijk ook kostenbesparend zijn. Mogelijk zijn er centrale voorzieningen aanwezig zoals een gezamenlijke warmte/koude bron of wordt er door het gebruik van zonnepanelen een kostenbesparing gerealiseerd.

Contact

Benieuwd wat Bouwgrondvinden voor jou kan betekenen? Wij komen graag in contact.

Neem je liever zelf contact op? Dat kan natuurlijk ook.