EEMSMOND

Oppervlakte: 5.000 m2
Prijs vanaf: vanaf € 65,-
Max. toelaatbare milieucat.: 6
Erfpacht vanaf: Ja
Type terrein: bestaand bedrijventerrein
Id nummer: 000019

Het plangebied is voor een groot deel omsloten door een dijklichaam en grenst aan het Natura 2000-gebied Waddenzee. Het is nabij gelegen aan de wegen N33 en N46.