Milieucategorieën

Belasting

Met een milieucategorie wordt de mate van belasting op het milieu aangeduid. Bedrijventerreinen geven vaak een bepaalde milieucategorie aan, wat wil zeggen dat er op dat bedrijventerrein zich alleen bedrijven binnen deze categorie mogen vestigen. Het gaat om de bedrijfsactiviteit van het betreffende bedrijf. Hierbij wordt niet alleen gelet op hoe belastend deze activiteit is voor het milieu chemisch gezien, maar er wordt tevens rekening gehouden met stank en geluidsoverlast. De milieucategorieën worden ook regelmatig gecontroleerd. Hierbij geldt: hoe hoger de milieucategorie, hoe hoger de controle. Bijvoorbeeld bij milieucategorie 4 of hoger is het verplicht een jaarlijkse controle te krijgen.

Categorieën

De verschillende milieucategorieën zijn ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In 1986 heeft deze organisatie een lijst ontwikkeld waarin vastgelegd staat wat voor bedrijf er tot welke milieucategorie behoort. We spreken van milieucategorie 1 (lichte bedrijvigheid) t/m 6 (zware industrie). Hieronder volgen een aantal voorbeelden van bedrijven in iedere categorie.

Milieucategorie 1:
Fietsenmaker, meubelzaak of caravanstalling

Milieucategorie 2:
Bouwbedrijf, houtbewerkingsbedrijf of een supermarkt

Milieucategorie 3:
Benzinetankstation, zwembad of schietvereniging

Milieucategorie 4:
Bierbrouwerij, verffabriek of tabakverwerkingsindustrie

Milieucategorie 5:
Koffiebranderij, kunstmeststoffenfabriek of elektriciteitsproductie

Milieucategorie 6:
Olieraffinaderij, kerncentrale en koolelektrodenfabriek

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.
Instellingen Direct Accepteren
sluiten