Erfpacht

Rechten

Erfpacht betekent dat de rechten van dit stuk grond aan iemand anders (vaak de gemeente) toebehoren, maar u deze grond wel mag gebruiken. Hierbij heeft u economisch gezien wel dezelfde rechten als de eigenaar van de grond, maar u mag er als erfpachter niets aan veranderen. Jaarlijks betaalt u een bedrag voor het pachten van deze grond. Dit bedrag wordt ook wel de erfpachtcanon genoemd. Wanneer dit in termijnen betaald wordt is het te vergelijken met huur. Het voordeel hiervan is dat er voor de aankoop van het kavel geen hypotheek benodigd is.

Looptijd Erfpacht

Erfpacht kan op verschillende manieren vastgelegd worden. Zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd. In het geval van erfpacht voor bepaalde tijd is er vaak wel recht op verlenging mits opgenomen in de erfpachtvoorwaarden. Bij onbepaalde tijd is er geen einddatum. Echter geldt er dan wel een opzegtermijn. Vaak verleent de eigenaar erfpacht voor 49 of 99 jaar. Indien de erfpacht is beëindigd is de erfpachter verplicht het land te ontruimen. Echter dient de eigenaar de waarde van de bebouwing te vergoeden.

Voordelen van Erfpacht

Zoals eerder benoemd is er voor de aankoop van het kavel geen hypotheek benodigd. Dit geeft ondernemers die geen grote financiële mogelijkheden hebben de mogelijkheid aan grond te komen. Je bent immers geen eigenaar van de grond.

Nadelen van Erfpacht

Erfpacht kan gezien worden als een vorm van huren van de grond. Op termijn kan dit prijziger zijn dan het kopen van grond. Wanneer de bepaalde tijd van de erfpacht is afgelopen dient de canon herzien te worden op basis van de actuele grondwaarde. Dit kan een flinke stijging met zich meebrengen.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.
Instellingen Direct Accepteren
sluiten