Begrippenlijst

Erfpacht

Erfpacht betekent dat de rechten van dit stuk grond aan iemand anders (vaak de gemeente) toebehoren, maar u deze grond wel mag gebruiken. Hierbij heeft u wel dezelfde rechten als de eigenaar van de grond, maar u mag er als efpachter niets aan veranderen. Jaarlijks betaalt u een bedrag (canon) voor het pachten van deze grond.

Multimodale ontsluiting

Multimodale ontsluiting betekent dat er op verschillende manieren transport kan worden vervoerd. Een gebied met een multimodale ontsluiting heeft bijvoorbeeld een ontsluiting per weg, water en spoor in de directe nabijheid.

Bebouwingspercentage

Het bebouwingspercentage geeft aan hoeveel vierkante meter van het kavel bebouwd mag worden. In een bestemmingsplan staan meestal een minimaal- en maximaal bebouwingspercentage; hoeveel m² er minimaal bebouwd moet worden en hoeveel m² er maximaal bebouwd mag worden.

Milieucategorieën

Met een milieucategorie wordt de mate van belasting op het milieu aangeduid. We spreken van milieucategorie 1 (lichte bedrijvigheid) t/m 6 (zware industrie). Bedrijventerreinen geven vaak een bepaalde milieucategorie aan, wat wil zeggen dat er op dat bedrijventerrein zich alleen bedrijven binnen deze categorie mogen vestigen. De verschillende milieucategorieën zijn ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Belaste levering

Bij een belaste levering wordt er BTW over de verkoopprijs van de grond berekend.

Vrijgestelde levering

Bij een vrijgestelde levering wordt er geen BTW over de verkoopprijs van de grond berekend.

K.K. (Kosten Koper)

Wanneer een bouwkavel K.K. aangeboden wordt, betekent dit dat de kosten voor overdrachtsbelasting, kadasterkosten en de kosten van de notaris voor rekening van de koper komen.

V.O.N. (Vrij Op Naam)

In de meeste gevallen wordt industriegrond op deze manier verkocht. De kosten zijn hierbij voor de verkoper, de anbieder van de grond.

Overdrachtsbelasting

Als koper van een bouwkavel betaalt u overdrachtsbelasting. Dit is 6% over de koopsom.

Kadastraal

De grenzen van een bouwkavel of perceel staan in het kadaster officieel vastgelegd. Kadastraal wil zeggen: het volgens het kadaster afgebakende perceel.

Warme grond

Warme grond is grond die zich op een goede, strategische locatie bevindt. Het is grond waarop in de toekomst wellicht gebouwd mag worden.

Koude grond

Koude grond is grond waar waarschijnlijk (in de nabije toekomst in ieder geval) niet op gebouwd mag worden.

Lauwe grond

Lauwe grond is grond waarvan verwacht wordt dat er in de toekomst op gebouwd mag worden, maar waarbij dit nog zeker niet bevestigd is. De zekerheid dat er gebouwd mag worden is bij warme grond dan ook een stuk hoger dan bij lauwe grond.

Logistieke hotspots

Een logistieke hotspot is een regio waarbij er een goede infrastructuur is en waarbij er een verzameling is van bedrijven met logistieke bedrijfsactiviteiten. Dit wordt gezien als een goede locatie voor grote bedrijven die afhankelijk zijn van goede logistieke ontsluitingen.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.
Instellingen Direct Accepteren
sluiten